ViaDia Joensuu ry

Rantakylän Lähiötalo (Ak- Stea) 2017 –

Lähiötalon toiminnan tavoitteena on tukea alueen asukkaiden hyvinvointia, ennaltaehkäistä syrjäytymistä sekä lisätä alueen asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kohderyhmänä ovat erityisesti lapset ja perheet, jotka kamppailevat taloudellisissa ja sosiaalisissa ongelmissa sekä maahanmuuttajaperheet.

Lähiötalon keskeistä toimintaa ovat avoin kohtaamispaikkatoiminta (arkisin klo 9.30 -14), erilaiset kerhot, vertaisryhmät, tapahtumat, retket ja leirit lapsille ja aikuisille sekä ruoka-aputyö.