ViaDia Joensuu ry

Varikko Kitee – Asumisen tukipalvelut

 minttu

Varikon asumisen tukipalvelu eli sosiaalinen isännöinti on asiakkaalle kotiin annettavaa tukipalvelua, joka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Se on moniammatillista, kotoa kuntouttavaan toimintaan suuntautuvaa palvelua. Asiakas voi siirtyä sosiaalisen isännöinnin palvelun piiriin, jos hänelle tulee toistuvia ongelmia mm. asumisen, talouden, hoitamattomien psykosomaattisten ongelmien tai päihteidenkäytön suhteen, jolloin sosiaalitoimi tai muu viranomaistaho havaitsee, että asiakas ei itse pysty selviämään tilanteesta/ongelmasta ilman lisätukea. Sosiaalisen isännöinnin tarkoitus on auttaa asiakasta esim. pitämään asuntonsa häädön uhatessa.

Sosiaalisen isännöinnin asiakkaat tulevat Varikoille erityisesti kuntien sosiaalityön kautta. He eivät välttämättä ole kuntouttavan päivä- tai työtoiminnan asiakkaita. Sosiaalisen isännöinnin asiakkuuksissa verkostoyhteistyö sosiaalityön ja asiakkaan muiden verkostojen kanssa on hyvin tiivistä.