ViaDia Joensuu ry

Varikko Kitee – Päiväkeskus

ict 3

Varikko Kiteen päiväkeskuksessa voi tehdä monipuolisesti kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä, suorittaa valvottua koevapautta ja yhdyskuntapalvelusta tai opintoihin liittyviä harjoitteluja, työssäoppimista tai opinnäytetöitä.

Päiväkeskuksesta saa myös palveluohjausta ja tukea arjenhallinnan esimerkiksi seuraavasti:

  • puhelimen ja tietokoneen lainaus, ja asiakkaan avustaminen erilaisten lomakkeiden, tiedonhaun ym. kanssa
  • asiakkaan ohjaaminen toiseen palveluun, esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluihin, akuuttityöryhmään, sosiaalitoimeen, TE-toimeen ym.
  • asiakkaan kanssa em. palveluissa asioiminen
  • talous- ja velka-asioiden selvittely ja yhteydenotot
  • työ- ja koulutusasioiden selvittely ja yhteydenotot
  • terveysasioiden selvittely ja palveluihin ohjaaminen
  • keskusteluapu: arjenhallinta, perhesuhteet, päihteet ja mielenterveys, hengelliset asiat ym.
  • työtehtäviin valmennus ja –ohjaus

Varikko –ohjaaja tekee monialaista, viranomais- ja asiantuntijayhteistyötä yhdessä Outokummun kaupungin sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon, rikosseuraamuslaitoksen sekä järjestösektorin toimijoiden kanssa.