ViaDia Joensuu ry

Varikko Pohjois-Karjala -projekti 2015-2017 (ESR)

 

 

Varikko

ViaDia Joensuu ry on käynnistänyt Varikko Pohjois-Karjala – kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli -projektin (ESR) vuosille 2015-2017. Varikko Pohjois-Savo ja Varikko Etelä-Savo käynnistyivät samanaikaisesti.

Yhteistyössä kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon sekä rikosseuraamuslaitoksen kanssa kehitetään

1) matalan kynnyksen päiväkeskusmalleja, jossa keskeisiä ovat uudet, syrjäytyneitä saavuttavat, omaehtoiset ja aktivoivat toiminnat ja asiakkaiden tarpeista lähteviä matalan kynnyksen palvelut. Päiväkeskuksissa järjestetetään esimerkiksi elintarvike- ja siivous- ja kunnossapitoalan työtehtäviä, ryhmätoimintaa ja erilaisia koulutuksia.

Lisäksi kehitetään 2) yksilöllistä ja asiakaslähtöista sosiaali- ja palveluohjausta, ns. omaohjaaja -toimintamallia, jossa järjestön ammatillinen työntekijä työskentelee yhteistyössä viranomaistahojen kanssa.

3) Sosiaalisen isännöinnin eli asumisen tukipalvelujen kehittäminen kuuluu myös Varikko Pohjois-Karjala -projektin tavoitteisiin. Hankkeessa ovat mukana Joensuu, Outokumpu, Juuka ja Kitee.

Varikko Pohjois-Karjala -projektin toimipisteissä voi suorittaa

  • kuntouttavaa työtoimintaa,
  • työkokeiluja,
  • valvottua koevapautta,
  • yhdyskuntapalvelusta,
  • vapaaehtoistoimintaa,
  • opintoihin liittyviä harjoitteluja, työssäoppimista ja opinnäytetöitä.

Hankkeen tuloksena syntyvää Varikko – matalan kynnyksen päivä- ja työtoimintamallia sekä sosiaalista isännöintiä on tarkoitus jatkossa tuottaa palveluna, jota kunnat voivat ostaa ViaDia –yhdistyksiltä. Varikko-mallia voi soveltaa myös valtakunnallisesti.

varikkokartta

ViaDia Pohjois-Savo

ViaDia Mikkeli – Varikko Etelä-Savo


varikkologo200logot_200pxjuuka200outokumpu200kitee