Päihdetyö


paihdetyoPäihdetyö


Vuonna 2017 kartoitetaan ViaDia-paikallisyhdistysten ja paikallisseurakuntien päihdetyöhän liittyviä tarpeita ja tarvittaessa tuetaan paikallista toimintaa päihdetyön koulutuksilla. ViaDia ry:n verkkosivuille kootaan päihdetyöhön liittyvää materiaalia internetlinkkien muodossa. Päihdetyötä vahvistetaan tietylle alueelle haettavalla päihdetyön projektilla, jonka hyvät käytännöt pyritään leivittämään koko ViaDia-kenttään.


Päihdetyön yhdyshenkilö on Pekka Leväniemi ja hänen työparinaan toimii Heli Karjunen.

pekka.leväniemi(at)viadia.fi
heli.karjunen(at)viadia.fi