Rise-Varikko –hanke


risevarikkohankeRise-Varikko hanke


Vankeusaika mahdollisuutena!
–Yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä tukevissa verkostoissa (2016–2018).

ViaDia ry toimii osatoteuttajana Rikosseuraamuslaitoksen ja Kuntoutussäätiön valmistelemassa ESR-hankkeessa, jossa tuetaan vankien yhteiskuntaan integroitumista ja rikollisuudesta irtautumista vuosina 2016–2018. Hankkeen päätavoitteena on edistää vankien sosiaalista osallisuutta tarjoamalla heille aiempaa jatkuvampaa ja kokonaisvaltaisempaa tukea kuntoutumiseen, rikollisuudesta irtautumiseen sekä koulutukseen ja työelämän ohjautumiseen.

Rise-Varikko -hanke saa rahoituksensa sosiaali- ja terveysministeriön Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –rakennerahasto-ohjelman kautta Euroopan sosiaalirahaston rahoittamasta hankkeesta. Yhteistyössä kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon sekä rikosseuraamuslaitoksen kanssa kehitetään uusia, syrjäytyneitä saavuttavia, omaehtoisia ja aktivoivia toimintamalleja sekä asiakkaiden tarpeista lähteviä matalan kynnyksen palveluja. Hankkeen kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana toimintamalleja pilotoidaan Lappeenrannassa ja Jyväskylässä, joissa hanketta toteuttavat ViaDia Lappeenranta ry ja ViaDia Jyväskylä ry. Hankkeen päätyttyä kehitettyjä hyviä käytäntöjä on tavoitteena levittää valtakunnallisesti.

Seuraa meitä Twitterissä #vankeusaikamahdollisuutena #jottakukaaneiputoaisi ja Facebookissa!
Lisätietoa Vankeusaika mahdollisuutena -hankkeesta Rikosseuraamuslaitoksen sivuilla >> 

Rise-Varikko –hankehenkilökunta


Varikko-hankekoordinaattori
Elina Almgren
Puh. 050 592 4562
elina.almgren(at)viadia.fi

Varikko-ohjaaja
Jari Sulkunen
Puh. 050 467 8171
jari.sulkunen(at)viadia.fi

Varikko-ohjaaja
Ari Väänänen
Puh. 050 308 4335
ari.vaananen(at)viadia.fi

Varikko-hankeassistentti
Pia Vilkman
Puh. 0440 499 999
pia.vilkman(at)viadia.fi