ViaDia Savonlinna ry

Yhdessä Eteenpäin -hanke

Yhdessä Eteenpäin on kaksivuotinen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, jonka tavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeen toteuttajana toimii ViaDia Savonlinna ry ja toteutuksessa mukana ovat Savonlinnan helluntaiseurakunta ja Savonlinnan seudun romanilähetys ry.

Hankkeen kehittävät tavoitteet ovat:

  1. Järjestöpohjaisen sosiaalityön palveluohjaaja-mallin kehittäminen. ”Oma-ohjaaja” palveluohjaaja-mallin kehittäminen. Palveluohjaus takaa palveluitten oikea-aikaisuuden ja riittävyyden sekä pirstaloituneen palvelujärjestelmän tuntemuksen ja hyödyntämisen yksilöllisesti asiakkaan todellisesta tarpeesta käsin.
  2. Hankkeen asiakkaitten elämänhallintaa, työllisyyspolkuja ja osallisuutta tukevien toimintamallien kehittäminen yhdistysten päivätoimintapisteissä palveluohjaaja-toiminnan kautta sekä vapaaehtoisten muodostaman sosiaalisen tukiverkoston kautta.
  3. Työllistymistä ja elämänhallintaa edistävän koulutuksen järjestämistä yksilöidysti, räätälöidysti ja hankkeen asiakkaitten lähtökohdista käsin. ”Kulttuurillisten” vahvuuksien hyödyntäminen sukupolvien välisesssä osallisuudessa ja nuorten koulutuspoluissa.