ViaDia Turku ry

Toiminta

ViaDia Turku ry on diakoniatyön paikallisjärjestö, joka toimii yhteistyössä osana valtakunnallista ViaDia ry:tä.

Paikallisia yhdistyksiä on tällä hetkellä Suomessa yhteensä n. 30.

Sloganimme ”Tämän kaupunigin parhaaksi” kertoo tahtotilastamme olla omalta osaltamme mukana tuomassa työpanoksemme kaupungin hyvinvoinnin kehittämiseen.

Ruoka-aputyö

Ruoka-aputyöllä on jo pitkät perinteet: noin kolmen viikon välein on monien vuosien ajan tarjottu avuntarvitsijoille vastikkeettomasti ruokakassi, lämpimiä aterioita sekä sosiaalista kanssakäymistä.
Toiminta ei olisi mahdollista ilman vapaaehtoisten suurta työpanosta.

Ystäväkahvila

Ruokajakelussa säännöllisesti käyvästä asiakaskunnasta on yhdessä vapaaehtoisten kanssa muotoutunut sosiaalinen, lämminhenkinen ja osallistava verkosto, jota kutsutaan ystäväkahvilaksi.
Toiminta käynnistyi vuoden 2015 alussa.

Perheiden tukeminen

Pienten lasten äitejä varten on joka keskiviikko tarjolla mahdollisuus tulla koolle vertaistuen piiriin ja saamaan tukea mm. vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja lastenkasvatukseen. Heille on tarjolla myös
konkreettista apua arkeen ruoka-avun sekä lastenvaatteiden ja –tarvikkeiden kierrätyspöydän kautta.
Turvallisten aikuisten toteuttama lastenhoito ja lasten ohjatut leikkituokiot antavat äideille mahdollisuuden keskinäiseen kanssakäymiseen ja elämän jakamiseen.

Lähimmäistyö

Alueellamme olevat vanhukset ovat vuoden 2017 lähimmäistyömme painopistealueena.
Työtä tehdään vapaaehtoisvoimin, ja pyrimme yhdistyksenä tuomaan apua vanhusten arkeen säännöllisillä yhteydenotoilla, syntymäpäivätervehdyksillä ja henkilökohtaisilla vierailuilla. Autamme myös pieneltä osaltamme heitä arjen konkreettisissa askareissa.
Tulevana jouluna järjestämme kyytejä tarvitseville kuljetuksen seurakunnan joulujuhlaan.

Maahanmuuttajatyö

ViaDia Turku ry:n vapaaehtoistyöntekijöiden voimin tuemme maahanmuuttajien kotoutumista luomalla määrätietoisesti kontakteja maahanmuuttajiin, auttamalla heitä ystävystymään kantaväestön kanssa sekä tukemalla heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja elämään Turussa.
Yhteistyössä mm. Mikaelin seurakunnan ja Good Will Centerin kanssa annamme erilaista käytännön apua esim. vaate- sekä ruoka-apuna, elämän käytännön ongelmien ratkaisuapuna sekä apuna erilaisten byrokraattisten kiemuroiden selvittämisessä.
Maahanmuuttajien toimiminen vapaaehtoistyössä mm. ruoka-avustustyössä tarjoaa oivan mahdollisuuden kontakteihin muiden vapaaehtoisten kanssa sekä mahdollisuuden olla osana tärkeää ja suurempaa kokonaisuutta.