ViaDia ry vuosikertomus 2016


ViaDia ry vuosikertomus 2016


Lataa vuosikertomus 2016 (PDF) >>

Yleistä

”Useat ruoka-aputyön asiakkaat eri puolilla Suomea vastasivat ViaDia ry:n toiminnanjohtajan esittämään kysymykseen ’onko tästä ruoka-avusta apua sinun elämäntilanteeseen?’ myöntävästi ’kyllä on’. Vastauksissa korostui myös jakotilaisuuksien osallisuuden merkitys. Moni asiakas koki saavansa ystäviä ja helpotusta elämänsä taloudellisiin vaikeuksiin osallistuessaan ruoka-aputilaisuuksiin.” Kuulumisia diakoniatyöstä vuodelta 2016.

Toimintavuosi oli ViaDia ry:n kahdeksaskymmenes (80) vuosi. ViaDia ry on perustettu 20.1.1936 (Kristillinen raittiusliitto r.y. nimellä) ja saanut ViaDia-nimen vuonna 2007. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä taustayhteisönä toimivan Suomen Vapaakirkon diakoniatyön kanssa. Toimintavuonna perustettiin kolme uutta paikallisyhdistystä jotka olivat: ViaDia Kitee ry, ViaDia Asikkala ry, ViaDia Tornio ry.

Juhlavuoden aikana nostettiin yhdistyksen historian tapahtumia esille ja järjestettiin erillinen juhlahetki Hämeenlinnassa jossa moni nyt jo eläkkeellä oleva vaikuttaja sai tervehtiä nykyisiä diakoniatyöntekijöitä. ViaDia ry:n kasvu jatkui edelleen vankan historiallisen pohjan turvin vakiintuneessa tilanteessa ja paikallisyhdistyksien rooli kolmannen sektorin toimijoina eri paikkakunnilla vahvistui. ViaDia ry:lle haettu ViaDia Duuni III -hanke käynnistyi vuoden 2016 syksyllä Raha-automaattiyhdistykseltä saadun hankeavustuksen turvin. RAY myönsi 27.500 euroa yhden nuoren palkkaamiseen yhdeksi vuodeksi. Joulukuussa 2016 RAY päätti myöntää neljännen Paikka Auki -hankkeen ViaDia Duuni IV. Samoin RISE-Varikko, ESR-hanke, joka käynnistyi lokakuussa sai tukea myös RAY:ltä. ViaDia Joensuu ry:n Lähisverkosto–projekti sai myönteisen päätöksen RAY:n AK-avustushakemukseen. Vuonna 2016 elokuussa ViaDia ry:n toimisto siirtyi Tampereelle, Sairaalankadulle.

ViaDia ry:n työalat

ViaDia ry:n toiminnanjohtajan esityksestä hallitus päätti tammikuussa 2015 ottaa virallises-ti käyttöön työalat joiden kautta organisaatiota johdetaan, terävöitetään ja rajataan. Vuoden 2016 aikana työaloihin lisättiin päihdetyö –työala.

Ruoka-aputyö
Monet ViaDia-paikallisyhdistykset tarjoavat ruoka-apua vähävaraisille, kuten työttömille, opiskelijoille, eläkeläisille ja lapsiperheille. Ruoka-aputyömme periaatteiden mukaisesti kaikki jaettava ruoka on ilmaista ja vastikkeetonta. Ruoka-aputyön yhdyshenkilönä toimii Kristian Vilkman ja hänen työparinaan Pentti Laamanen.

Vanhustyö
Tunnuslauseemme ”Kaiken ikää samalla tiellä” haastaa meitä vanhustyöhön, jossa ikääntyneet saavat oikea-aikaista ja omista tarpeistaan lähtevää apua ja tukea sekä rinnalla kulkemista. Vanhustyötä tehdään kaikkialla. Ennen kaikkea se on läsnäolemista vanhemman ihmisen kanssa. Vanhustyön yhdyshenkilönä toimii Teija Nuutinen Joensuusta

ViaDia-torit
ViaDia-torit ovat trendikkäitä kierrätystavaratoreja, joiden yhteydessä voi toimia myös ViaDia Café. Tarjoamme valmennusjaksoja työelämään ensimmäistä kertaa pyrkiville tai työelämään palaaville nuorille, työttömille ja maahanmuuttajille. ViaDia-toreilla tavoitteenamme on turvallinen, avoin ja kannustava ilmapiiri, jossa me kaikki olemme yhtä arvokkaita. ViaDia-torin yhdyshenkilönä toimii Jappe Vilponen Järvenpäästä.

Vankila- ja kriminaalityö
Vapaakirkollinen diakoniatyö haluaa tukea kaikkia rangaistusseuraamuksen alaisia sekä heidän läheisiään. Vapaaseurakunnissa on pitkät perinteet kristilliselle vankilatyölle. Vankila- ja kriminaalityö vie toivon ja armon sanomaa myös sinne, missä sitä inhimillisesti katsottuna on vähän. Vankila- ja kriminaalityön yhdyshenkilönä toimii Pekka Matilainen ja hänen työparinaan Heli Karjunen.

Monikulttuurinen työ
Monikulttuurisen työmme ydin on kaksisuuntaisessa kotoutumisessa ja rinnalla kulkemisessa. Tarjoamme paikkakuntakohtaisesti erilaista vapaa-ajantoimintaa, työllisyyspoliittisia palveluja ja mahdollisuuksia suomen kielen oppimiseen ja harjoitteluun arjessa. Monikulttuurisen työn yhdyshenkilönä toimii Pia Vappula Järvenpäästä.

Päihdetyö
Päihdetyössä tuetaan ViaDia-paikallisyhdistysten ja paikallisseurakuntien päihdetyöhän liittyviä tarpeita ja tarvittaessa tuetaan paikallista toimintaa päihdetyön koulutuksilla. ViaDia ry:n verkkosivuille kootaan päihdetyöhön liittyvää materiaalia internetlinkkien muodossa. Päihdetyötä on päätetty vahvistaa tietylle alueelle haettavalla päihdetyön projektilla, jonka hyvät käytännöt pyritään leivittämään koko ViaDia-kenttään. Päihdetyön yhdyshenkilö on Pekka Leväniemi ja hänen työparinaan toimii Heli Karjunen.

ViaDia ry:n visio

Jumalaa ja lähimmäisiä palvellen

ViaDia ry:n perustehtävä

Palvella seurakuntia ja paikallisyhdistyksiä, jotta ne voivat palvella

ViaDia ry:n strategia

ViaDia ry:n strategiana vuosille 2014 – 2016 oli kahdeksan painopistealuetta:

 1. Valtakunnallisen ViaDia verkoston kehittäminen ja tarvittaessa uusien paikallisyhdistysten perustaminen osaksi seurakunnan toimintaa
 2. Vankilatyön kehittäminen ja ajanmukaistaminen
 3. Koulutus:
  – Suomen teologisessa opistossa toteutettavien diakoniatyönopintojen (diakoniatyön perus-opinnot ja diakoniapastoreiksi suuntautuvien erikoistumisopinnot) kehittäminen yhteis-työssä Suomen teologisen opiston kanssa
  – Alueellisten koulutustapahtumien sisältöjen kehittäminen diakoniatyön vapaaehtoisille
 4. Diakoniaviikon vakiinnuttaminen Suomen Vapaakirkkoon
 5. Vanhustyön kehittäminen Suomen Vapaakirkossa sekä ViaDia-koti –toimintamallin luo-minen
 6. Matalankynnyksen talousohjauksesta työväline vapaaseurakuntien diakoniatyöhön
 7. Vahvistetaan ViaDia ry:n operatiivista toimintaa
 8. Monikulttuurisen-työn mahdollistaminen

1 Varsinainen toiminta

Hallinto

Yhdistyksen toimintaa johti hallitus, johon kuuluivat: Antti Kautto (pj), Savonlinna, Pia Vappula, Järvenpää, Heli Karjunen, Lahti, Pekka Matilainen, Kuopio ja Pekka Leväniemi, Toijala. Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Kristian Vilkman. Myös Lähimmäistyöryhmän jäsenet Teija Nuutinen ja Jappe Vilponen osallistuivat hallitustyöskentelyyn. Hallituksen toimintakausi oli 2014 – 2016. Hallitus oli hyvä sekoitus intohimoista kutsumustyöstä diakonian saralla sekä laajaa ammatillista osaamista auttamisen eri osa-alueilta. Virallisiin kokouksiin hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Hämeenlinnassa pe 1.7. ja syyskokous Tampereella la 12.11. ViaDia ry:ssä aloitettiin sääntömuutosprosessi ylimääräisellä yhdistyksen kokouksella 8.12. jossa ViaDia ry:n sääntömääräiseksi kotipaikaksi tulee Tampere.

Toimintavuoden aikana yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 110 jäsenyhdistykseen, joista 77 oli seurakuntia, 33 järjestötoimijoita (ja yksi kirkkokunta). Kannatusjäseniä ViaDia ry:llä oli vuoden 2016 lopussa 37.

Kuvassa poiminta ViaDia-paikallisyhdistyksille tehdyn ”tortai turkimus”- kyselyn vastausjakauma kysymykseen ”Mitä ViaDia-yhdistykset tekevät?”. (N = 17 / 30)

ViaDia-paikallisyhdistykset vuonna 2016 (ajantasaisen tilanteen löydät www.viadia.fi sivuilta)

ViaDia Asikkala ry
Puheenjohtaja
Tuula Hämäläinen
Puh. 0407006506
tuulamarjatta@phnet.fi

ViaDia Espoo ry
Puheenjohtaja
Seppo Koivunen
Puh. 040 044 8268
Seppo.koivunen@viadia.fi

ViaDia Heinola ry
Puheenjohtaja
Urpo Sällälä
Puh. 050 5115 220
urpo.sallala@viadia.fi

ViaDia Helsinki ry
Puheenjohtaja
Marjatta Selkäinaho
Puh. 044 982 4751
marjatta.selkainaho@viadia.fi

ViaDia Hämeenlinna ry
Puheenjohtaja
Aake Huurresalo
Puh. 0400 474 097
aake.huurresalo@viadia.fi

ViaDia Härmänmaa ry
Puheenjohtaja
Kimmo Kurki
Puh. 050 099 6307
kurki.kimmo@gmail.com

ViaDia Itä-Päijänne ry
Puheenjohtaja
Reijo Nieminen
Puh. 040 8363 444
reijo.nieminen@pelto.fi

ViaDia Joensuu ry
Puheenjohtaja
Teija Nuutinen
Puh. 050 462 2892
teija.nuutinen@viadia.fi

ViaDia Juuka ry
Puheenjohtaja
Tuomo Laaja
Puh. 045 311 0222
tuomo.laaja@svk.fi

ViaDia Jyväskylä ry
Puheenjohtaja
Vuokko Kolehmainen
Puh. 050 362 3539
vuokko.kolehmainen@viadia.fi 

ViaDia Järvenpää ry
Puheenjohtaja
Pia Vappula
Puh. 040 523 9299
pia.vappula@viadia.fi

ViaDia Kitee ry
Puheenjohtaja
Teija Nuutinen
Puh. 050 462 2892
teija.nuutinen@viadia.fi

ViaDia Lahti ry
Puheenjohtaja
Matti Juutilainen
Puh. 044 736 1122
Viadia_lahti_ry@phnet.fi

ViaDia Lappeenranta ry
Puheenjohtaja
Leea Virtanen
Puh. 050 323 2560
leeakvirtanen@gmail.com

ViaDia Länsi-Uusimaa ry
Puheenjohtaja
Urpo Andström
Puh. 044 302 4491
urpo.andstrom@gmail.com

ViaDia Mikkeli ry
Puheenjohtaja
Sami Järvinen
Puh. 044 020 0086
samijarvinen1@gmail.com

ViaDia Oulu ry
Puheenjohtaja
Juha Jäälinoja
Puh. 041 506 3300
juha.jaalinoja@viadia.fi 

ViaDia Pieksämäki ry
Puheenjohtaja
Markku Väänänen
Puh. 0400 497 363, 040 049 7836
markkuvaana@hotmail.com 

ViaDia Pirkanmaa ry
Puheenjohtaja
Marja-Liisa Pajunen
Puh. 040 702 3422
marja-liisa.pajunen@viadia.fi 

ViaDia Pohjois-Savo ry
Puheenjohtaja
Kaarina Hoffrén
Puh. 044 303 5155
karttula@svk.fi

ViaDia Raahe ry
Puheenjohtaja
Jaakko Kallela
Puh. 0500 281 935 

ViaDia Saarijärvi ry
Puheenjohtaja
Juha Grönqvist
Puh. 044 335 6161
juha.gronqvist@viadia.fi

ViaDia Sastamala ry
Puheenjohtaja
Johanna Mykrälaakso
Puh. 050 320 5064
yhdistys@viadiasastamala.fi 

ViaDia Savonlinna ry
Puheenjohtaja
Antti Kautto
Puh. 040 5831 390 a.kautto@pp.inet.fi

ViaDia Seinäjoki ry
Puheenjohtaja
Aki Mäki
Puh. 050 370 6688
seinajoki@svk.fi

ViaDia Tornio ry
Puheenjohtaja
Veijo Suonperä
Puh. 040 817 8484
veijo.suonpera@gmail.com

ViaDia Turku ry
Puheenjohtaja
Jouko Jortikka
Puh. 050 5589307
jouko.jortikka@viadia.fi 

ViaDia Uusikaupunki ry
Puheenjohtaja
Ritva Mattila
Puh. 045 616 2449
ritva.mattila@viadia.fi

ViaDia Vaasa ry
Puheenjohtaja
Riitta-Liisa Kangasluoma
Puh. 050 414 9400
riitta.kangasluoma@netikka.fi

ViaDia Viitasaari ry
Puheenjohtaja
Pekka Tenhunen
Puh. 0500 378 776
pekkatenhunen@suomi24.fi

Vuonna 2016 perustettiin kolme ViaDia-paikallisyhdistystä. Kuvassa ViaDia Asikkala ry:n hallituksen väkeä.

2 Seurakuntavierailut, koulutus, neuvottelut ja yhdistyksen kokoukset

Lähimmäistyön päivät pidettiin maaliskuussa Kiponniemessä ja ViaDia-päivä Tampereella uusissa tiloissa Teopoliksessa. ViaDia päivän aiheena mm. SOTE-uudistus ja Sininauhaliiton vierailu tapahtumaan. ViaDia ry osallistui Suomen Vapaakirkon kesäjuhlille osastollaan ja järjestämällään seminaarilla Ihmisen arvo. Eri työalojen koulutus- ja neuvottelu tapaamisia järjestettiin vuoden 2016 aikana. Syksyllä käynnistyivät ViaDia ry:n toiminnanjohtajan ja evankelista Maija Haikosen vierailut seurakuntiin. Eri paikkakunnille tapahtuvat vierailut ja konsultoinnit sekä järjestöyhteistyöhän liittyvät kokoukset täyttivät ViaDia ry:n toiminnanjohtajan kalenteria erityisesti syksyllä ja keväällä.

3 Tiedotus ja julkaisutoiminta

Vuoden 2016 aikana ViaDia ry:n meni Instagramiin ja media-assistentti Ida Erkkilä vastasi sosiaalisen median päivittämisestä. ViaDia ry:n tiedotus on hoidettu pääasiassa internet-sivujen www.viadia.fi, Facebookin, Twitterin, Instagramin, Suomen Viikkolehden, Kenttä-postin, sekä erillisten tiedotteiden ja eri paikkakunnilla annettujen infojen avulla. ViaDia ry:n Facebook-sivujen tykkääjien määrä on noussut jatkuvasti ja oli noin 800 vuoden 2016 lopussa. Paikallisyhdistykset mukaan laskettuna Facebook tykkääjien määrä on noin 8 256 tykkäystä.

4 Projektit ja hankkeet

Diakoniaviiko toteutui marraskuussa. Vuotta 2016 värittivät useat eri hankehakemukset ja yhteistyön syventyminen eri järjestöjen kanssa. Vuoden aikana ViaDia ry oli mukana eri hankehauissa. Sosiaali- ja terveysministeriön (ESR) myöntämä RISE-Varikko -hanke alkoi lokakuussa yhteistyössä muiden osatoteuttajien ja päätoteuttaja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Hanke jalkautuu Jyväskylään ja Lappeenrantaan. Vuoden aikana ViaDia ry sai myöntävän päätöksen RAY:ltä RISE-Varikko –hankeen omarahoitusosuuteen ja ViaDia Duuni IV -hankkeelle. Ruoka-aputyölle ViaDia ry:n ei saanut avustusta STMlle jätetystä hakemuksesta huolimatta. Duuni-hankkeet ovat olleet menestys ja niistä on ollut huomattava hyöty ja ilo niin nuorille kun keskustoimiston työlle. Paikallisia hankkeita oli vuoden aikana menossa useita. Varikko-hankkeet (ESR) Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa jotka ulottuivat useille eri paikkakunnille ja vahvistivat ViaDia-paikallisyhdistyksien toimintaa. ViaDia Joensuu ry Lähisverkosto –projekti sai myöntävän päätöksen RAY:lle jätettyyn AK-hanke-hakemukseen.

5 Järjestöyhteistyö

Yhteistyötä vahvistettiin erityisesti tehty Sininauhaliiton kanssa. ViaDia ry:n toiminnanjohtaja Kristian Vilkman valittiin Sininauhaliiton hallituksen jäseneksi. Yhteistyö kuvioita pohdittiin eri järjestöjen kanssa hankehakemusten kautta. Vakaa yhteistyö PFF ry:n kanssa jatkui. Kuntien sosiaalityöhön on onnistuttu aktiivisilla paikkakunnilla solmimaan toimivia yhteistyökuvioita. Erityisesti ESR hankepaikkakunnat Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa vahvistivat kuntayhteistyötä. Myös Järvenpäässä ja Tampereella yhteistyö kaupunkien kanssa vahvistui.

6 Ruoka-aputyö

Vuonna 2015 Suomen Vapaakirkko ja ViaDia ry on valittu uuden EU-ruoka-apuohjelman kumppanuusorganisaatioksi. Uuden ohjelman mukainen ensimmäinen kokonainen jakeluvuosi toteutui vuoden 2016 aikana. EU-ruoka-apukoulutus pidettiin keväällä 2016 Kiponniemessä. Toiminnanjohtaja osallistui Maaseutuviraston järjestämiin tilaisuuksiin EU-ruoka-avun puitteissa ja Brysselissä pidettyyn FEAD-rahaston konferenssiin. Vaikka jaettavan ruoan määrää on vaikea mitata, näin laajasta ja monipuolisesta kentästä sekä eri tavoin jaettavan ruoan tähden, vuoden 2016 määristä voidaan kuitenkin todeta seuraavaa: Jaettu ylijäämäruoka ja jaetut ateria-annokset yhteensä yli miljoona kiloa ja tuhansia annoksia sekä jaettu EU-ruoka-apu 275 926 kg

7 Vanhustyö

YTL Teija Nuutinen jatkoi Sirkka Nivalan tehtävää vanhusasiamiehenä. Vuoden 2016 tavoitteena oli perustaa vanhustyön alueellinen yhdyshenkilöverkosto Suomen vapaaseurakuntiin. Sen pohjaksi laadittiin vanhustyön nykytilan ja kehittämistarpeiden selvitys, joka lähetettiin Uusimaan, Länsi-Suomen, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pohjanmaan, Keski-Suomen, Savo-Karjalan ja Pohjois-Suomen vapaaseurakuntiin. Selvitys osoitti, että yli 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien ihmisten osuus ja merkitys on erittäin suuri vapaaseurakuntien työssä. Eläkeikäiset seurakuntalaiset osallistuvat monipuolisesti vapaaehtoistoimintaan. He tekevät ruoka-aputyötä sekä vierailevat vanhusten kodeissa, vanhuslaitoksissa ja sairaaloissa ja auttavat erilaisissa asioinneissa. Monessa seurakunnassa eläkeikäiset vastaavat kirpputoreista, myyjäisistä, ystäväpalvelusta ja talkooavusta. He myös järjestävät, johtavat ja koordinoivat rukous- ja hartaustoimintaa ja päiväpiirejä sekä osallistuvat erilaiseen musiikkitoimintaan. Yhtäältä autetaan seurakuntien omia vanhuksia, toisaalta apua tarjotaan seurakuntien ulkopuolella oleville vanhuksille, joita muut tahot eivät auta.

Seurakunnissa järjestetään yleisesti toimintaa ja tukea apua tarvitseville seurakuntalaisille. Seurakunnan vanhuksia kyyditään tilaisuuksiin, järjestetään kotiin vietävää apua, autetaan asioinneissa ja mukautetaan seurakunnan tilaisuuksia ja tiloja vanhojen ihmisten tarpeita ajatellen. Selvityksessä toivottiin vanhusasioihin liittyvää koulutusta. Erityisesti muistisairauksien tunnistamiseen ja muistisairaan tai kuolevan ikäihmisen kohtaamiseen, vanhusten palveluihin ja vanhustyön kehittämiseen liittyvä koulutus koettiin tarpeelliseksi. Selvityksen pohjalta järjestettiin vanhustyön tapaaminen Vapaakirkon kesäjuhlilla ja Vanhustyön viikolla. Suunnitelmien mukaisesti perustettiin vanhustyön alueyhdyshenkilöverkosto, johon kuului vuoden 2016 aikana edustajia Savo-Karjalasta, Uusimaalta, Länsi-Suomesta ja Keski-Suomesta. Verkosto suunnitteli vanhustyön koulutuksen keväälle 2017 Kiponniemeen.

8 ViaDia-torit

Suomessa toimi v. 2016 yhdeksän ViaDia-toria. Ensimmäinen ViaDia-tori avattiin marraskuussa 2012 Järvenpäässä. ViaDia-tori toiminnassa pyritään tuomaan apu lähelle ihmistä ja tarjoamaan monipuolisia työllistymispolkuja ja toimintaa mm. kierrätystavaratori- ja kahvilatoiminnan kautta. ViaDia-torien yhteydessä toimii usein myös ViaDia-café kahvila.

9 Vankila- ja kriminaalityö

Vuonna 2016 tehtiin vankila- ja kriminaalityötä useilla eri paikkakunnilla. Työtä johti ja koordinoi Pekka Matilainen ja vuoden aikana hänen työparikseen liittyi Heli Karjunen Lahdesta. Matilainen kuuluu valtakunnallisen kirkkojen ja uskonyhteisöjen yhteistyöelimen Prison Fellowship Finland ry:n hallitukseen. ViaDia Pohjois-Savo ry:n kriminaali- ja vankilatyö sai vuoden 2016 Kriminaalihuollon palkinnon. Palkinto jaettiin 18.10. Kriminaalityön foorumissa Tampereella, Kriminaalihuollon tukisäätiön järjestämässä ajankohtaistapahtumassa. Palkintosumma oli 5000 euroa. Kirkkohallituksen (Ev.lut) asettama rikosseuraamusalan hengellisen työn neuvottelukunnan asiantuntijajäseneksi kutsuttiin Pekka Matilainen. Vankila- ja kriminaalityössä oli valtakunnallisesti mukana useita vapaaehtoisia ja ammattilaisia. Vankila- ja kriminaalityön vapaaehtoistyön koulutus jatkui sekä kirkkokuntakohtaisesti että yhteiskristillisesti.

Vuonna 2013 aloittanut Kuopion vankilan kristillinen ViaDia-kuntoutusosasto jatkui vuonna 2016 kolmannen kokonaisen toimintavuoden. ViaDia-kuntoutusosto tähtää vankien auttamiseen ennen ja jälkeen vapautumisen. Tämän toiminnan jatkopolkuna toimii ViaDia Pohjois-Savo ry:n Kuopion vankilalle tuottama avovankien päiväkuntoutus. Kesän ja syksyn aikana neuvoteltiin Hämeenlinnan vankilan kanssa naisten KriKu-kuntoutusosastosta. Joulukuussa allekirjoitettiin Hämeenlinnan vankilan kanssa sopimus jonka johdosta osastotoiminta käynnistyy keväällä 2017. ViaDia Pohjois-Savo ry valittiin vuoden 2016 kriminaalihuollon palkinnon saajaksi

ViaDia Ry:n ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteinen, valtakunnallinen ESR-hanke käynnistyi lokakuussa 2016. RISE Varikko-hanke on rikosseuraamuslaitoksen Vankeusaika Mahdol-lisuutena-hankkeen osatoteuttajahanke. Ko. hanketta hallinnoidaan Tampereelta ja sen toimipaikat ovat Jyväskylässä ja Lappeenrannassa paikallisen ViaDia-työn yhteydessä.

Vuoden aikana on erityisesti kehitetty vankien tuetun vapauden mallia jossa Vapaaseurakunnissa tapahtuviin päiväkeskustoimintoihin otetaan vapautuvia vankeja työllisyystoimiin ja vapaaehtoistyöhön. Samalla heille annetaan tukea asumiseen, työllisyyteen ja elämänhallintaan.

10 Monikulttuurinen työ

Monikulttuurinen työ nimettiin ViaDia ry:n yhdeksi toimialaksi vuoden 2015 aikana ja tarkoituksena oli kuluneen vuoden aikana kartoittaa eri paikkakunnilla tehtävää työtä ja tarpeita. Monikulttuurisen työn yhdyshenkilö antoi konsultaationeuvontaa ja vertaistukea keskustoimistosta käsin.

11 Päihdetyö

Päihdetyötyö aloitti ViaDia ry:n työalana vuoden lopulla. Työalaa johtavat Pekka Levänimi ja hänen parinaan Heli Karjunen. Päihdetyössä tuetaan ViaDia-paikallisyhdistysten ja paikallisseurakuntien päihdetyöhän liittyviä tarpeita ja tarvittaessa tuetaan paikallista toimintaa päihdetyön koulutuksilla. ViaDia ry:n verkkosivuille kootaan päihdetyöhön liittyvää materiaalia internetlinkkien muodossa. Päihdetyötä on päätetty vahvistaa tietylle alueelle haettavalla päihdetyön projektilla, jonka hyvät käytännöt pyritään leivittämään koko ViaDia-kenttään.

12 Kehittämistoiminta

Vuonna 2016 perustettiin kolme uutta paikallisyhdistystä: ViaDia Asikkala ry, ViaDia Kitee ry, ViaDia Tornio ry. ViaDia ry:n yleisesite uudistettiin juhlavuoden aikana. Esitteessä esitellään mm. työalat ja paikallisyhdistysten sijainti kartalla. Heli Pohjoisaho johti ViaDia brändin, ViaDia-logojen, kirjoitusasujen ja ViaDia-värien käyttöä. Koulutuksen, tiedottamisen, yhteistyön ja mainonnan avulla tehtiin ViaDia ry:n toimintaa, nimeä ja logoa tunnetuksi Suomessa.

ViaDia-infossa Pieksämäellä napattiin selfie innokkaan ViaDia-työn tukija Tommi Jormakan kanssa.