ViaDia Espoo ry

Päihdetyö

Päihdekäytön linjaus ViaDia-työssä

ViaDia ry paikallisyhdistyksineen palvelee työvälineenä Suomen Vapaakirkon seurakuntien diakoniatyössä. Kaikki toiminta kannustaa päihteettömyyteen ja perustuu siihen.

Yhteiskuntamme päihdemyönteisessä kulttuurissa ViaDia ry tarjoaa toimintaympäristön, jossa päihteidenkäyttöä ei ihannoida eikä kenenkään tarvitse selitellä päihteettömyyttään.

Päihderiippuvuudet vaikuttavat erittäin vahingollisesti yhteiskuntaamme aiheuttaessaan sosiaalisia ongelmia ja huono-osaisuutta. Riippuvuudet koskettavat suoraan tai välillisesti monia diakonisen työmme piirissä olevia lähimmäisiä.

Diakoniatyömme tukee riippuvuuksista irtaantumista ja muodostaa ympäristön, jossa kenenkään ei tarvitse altistua päihteille.

ViaDia Espoon UusinAskelin -hankkeessa tuetaan myös päihteettömään elämään! Lue lisää >>

Alla mainos Muurarinkujalla järjestettävästä OG-päihdetoipumisryhmästä.