ViaDia Espoo ry

Global Drug Survey 2020

Suuri huumekysely Global Drug Survey kerää nyt vastauksia 31.12.2019 asti. Vastauksia toivotaan ihmisiltä, joilla on kokemusta huumeiden käytöstä.

Osallistumalla voit edistää ajantasaista ymmärrystä huumeita käyttävien ihmisten moninaisuudesta, erilaisista käyttökulttuureista sekä päihdetyön ja -politiikan muutostarpeista.

Verkkokysely on anonyymi ja luottamuksellinen. Siihen vastaaminen kestää käyttöhistoriasta riippuen 20-30 minuuttia. Kyselyyn on nyt kolmatta kertaa mahdollista vastata myös suomeksi.

Kyselyn suomalaiset yhteistyötahot ovat Päihdelääketieteen yhdistys, Positiiviset ry, Hiv-Finland, @Humaania päihdepolitiikkaa ry ja A-klinikkasäätiö.