ViaDia Joensuu ry

Rantakylän Lähiötalo (Ak- Stea) 2017 –

Lähiötalon toiminnan tavoitteena on tukea alueen asukkaiden hyvinvointia, ennaltaehkäistä syrjäytymistä sekä lisätä alueen asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kohderyhmänä ovat erityisesti lapset ja perheet, jotka kamppailevat taloudellisissa ja sosiaalisissa ongelmissa sekä maahanmuuttajaperheet.

Lähiötalon keskeistä toimintaa ovat avoin kohtaamispaikkatoiminta (arkisin klo 9.30 -14), erilaiset kerhot, vertaisryhmät, tapahtumat, retket ja leirit lapsille ja aikuisille sekä ruoka-aputyö.

Tehdyt opinnäytetyöt:

Jenni Muikku, Opas lasten paleltumavammojen hoito ja ennaltaehkäisy, Karelia amk, 2017

lapsen-paleltumavammojen-hoito-ja-ennaltaehkaisy-opas

Katja Kainulainen ja Senja Räsänen, Hoitotyön koulutusohjelma, Karelia amk

opinnaytetyo-terveyspiste-lahiotalolle-2017

kainulainen_katja_rasanen_senja_2018_01_23

Mertanen & Möttönen, Lasten ensiaputilanteita ja niiden ennaltaehkäisyä, Karelia amk, 2018

mertanen-mottonen-lasten-ensiaputilanteet-2018