Johtavat ajatukset


Johtavat ajatukset


ViaDia ry:n näky

Jumalaa ja lähimmäisiä palvellen.

ViaDia ry:n perustehtävä

Palvella seurakuntia ja paikallisyhdistyksiä, jotta ne voivat palvella.

ViaDia ry:n arvot

ViaDia ry on olemassa jotta palvelu olisi helpompaa, ulottuisi laajemmalle ja tavoittaisi yhä suuremman joukon avuntarvitsijoita. Perustehtävämme mukaisesti haluamme palvella seurakuntia ja paikallisyhdistyksiä, jotta ne voivat palvella.

Unelmoimme palvelusta joka muuttaa Suomen. Tätä unelmaa haluamme toteuttaa yhdessä eri toimijoiden kanssa eri puolilla Suomea.

Työalat vuonna 2019

Ruoka-aputyö
Vanhustyö
Vankila- ja kriminaalityö
ViaDia-torit
Monikulttuurinen työ
Vammaistyö
Päihdetyö