Johtavat ajatukset


Johtavat ajatukset


ViaDia ry:n näky

Jumalaa ja lähimmäisiä palvellen.

ViaDia ry:n perustehtävä

Palvella seurakuntia ja paikallisyhdistyksiä, jotta ne voivat palvella.

ViaDia ry:n arvot

ViaDia ry on olemassa jotta palvelu olisi helpompaa, ulottuisi laajemmalle ja tavoittaisi yhä suuremman joukon avuntarvitsijoita. Perustehtävämme mukaisesti haluamme palvella seurakuntia ja paikallisyhdistyksiä, jotta ne voivat palvella.

Unelmoimme palvelusta joka muuttaa Suomen. Tätä unelmaa haluamme toteuttaa yhdessä eri toimijoiden kanssa eri puolilla Suomea. ViaDia ry:ssä valmistellaan uutta strategiaa tuleville vuosille.

ViaDia ry:n strategia vuosina 2017–2018

1. Valtakunnallisen ViaDia-verkoston kehittäminen ja tarvittaessa uusien paikallisyhdistysten perustaminen osaksi seurakunnan toimintaa

2. Vankilatyön kehittäminen ja ajanmukaistaminen

3. Koulutus:

  • Suomen teologisessa opistossa toteutettavien diakoniatyönopintojen (diakoniatyön perusopinnot ja diakoniapastoreiksi suuntautuvien erikoistumisopinnot) kehittäminen yhteistyössä Suomen teologisen opiston kanssa
  • Alueellisten koulutustapahtumien sisältöjen kehittäminen diakoniatyön vapaaehtoisille

4. Diakoniaviikon vakiinnuttaminen Suomen Vapaakirkkoon

5. Vanhustyön toiminnan vakiinnuttaminen Suomen Vapaakirkossa. Vanhustyön aluevastuuhenkilö- sekä ViaDia-koti -toimintamallin kehittäminen.

6. Matalankynnyksen talousohjauksesta työväline vapaaseurakuntien diakoniatyöhön

7. Vahvistetaan ViaDia ry:n rakenteita ja lisätään resursseja

8. Monikulttuurisen työn mahdollistaminen

Työalat vuonna 2019

Ruoka-aputyö
Vanhustyö
Vankila- ja kriminaalityö
ViaDia-torit
Monikulttuurinen työ
Vammaistyö
Päihdetyö