ViaDia Länsi-Uusimaa ry

Kyselyn tuloksia

Vihtiläisille tehtiin kysely helmikuussa 2019.  Kysely tehtiin facebookin välityksellä sekä täytettiin paperilomakkeita.
Vastauksia saimme kyselyn kautta yhteensä 143. Kiitos kaikille vastaajille!
Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille on lähetetty sähköpostia.

Ikäihmisten vastausten yhteenvetoa alla.

——————————————————————————————–

Jopa 17% vastaajista koki, ettei saa apua, kun sitä todella tarvitsee.

29% vastaajista koki itsensä yksinäiseksi päivittäin tai viikoittain.

73% koki tarpeellisena kohtaamispaikan, jonne voi mennä viettämään aikaa ja tapaamaan ystäviä.

——————————————————————————————–

Kyselyn avulla selvisi, että vihtiläiset ikäihmiset kaipaavat matalan kynnyksen maksutonta kohtaamispaikkaa ja että yhdistykset tarvitsevat tiloja toimintoihinsa. Tämän vuoksi ViaDia -Senioritalo voisi toimia myös alueen yhdistyksiä varten yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.