ViaDia Länsi-Uusimaa ry

Tavoitteet

Yhdessä eteenpäin -hankkeen tavoitteet ovat:

ViaDia Senioritalon toiminnan aloittaminen kulmakivenä osallistava ja yhteisöllinen toimintatapa.

Ikäihmisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemisen tukeminen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen osallistamalla mukaan Senioritalon toimintaan sekä toimimaan ryhmissä omien taitojen ja elämänkokemusten jakajana ja vertaistukena.

Romani- ja maahanmuuttajaikäihmisten tasavertainen osallistuminen ViaDia Senioritalon toimintaan.