ViaDia Mikkeli ry

Hyvinvoiva asukas-hanke

Hankkeen toteuttajina ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja ViaDia Mikkeli ry.

Hankkeen tavoitteena on vastata sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjuntaan liittyvän ESR-toimintalinjan (5) esille nostamiin ongelmiin Etelä-Savossa. Ratkaisuja haetaan paitsi laajasti eri väestöryhmien, niin erityisesti vaikeasti työllistyvien työhön osallistumiseen ja työelämävalmiuksiin kaupungeissa sekä maaseutualueilla, joista useissa ei ole enää tarjolla julkisia palveluja tai järjestölähtöistä toimintaa. Mikäli toimintaa on, se on usein koordinoimatonta ja päällekkäistäkin. Sosiaalinen osallisuuden vahvistamisen toimintaympäristöinä ovat taloyhtiöt ja asuinalueet, joiden huomioiminen yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin rakentumisessa on aiemmissa kehittämishankkeissa jäänyt vähälle huomiolle. Toimiva yhteisö lisää paitsi hyvinvointia, myös synnyttää luottamusta itseen, toisiin ihmisiin, palveluihin ja yhteiskuntaan.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja asuinalueiden eriarvoisuuden lisääntymistä seuraavien osatavoitteiden avulla.

1.Vahvistetaan yhteisöllisyyttä, yhteisöllistä toimintakulttuuria ja asukasviihtyvyyttä asumisyhteisöissä ja asuinalueilla.

2.Vahvistetaan asukasosallisuutta.

3.Kehitetään yhteisömanagerointia työotteena.

4.Kehitetään, pilotoidaan ja mallinnetaan asukkaiden tarpeista lähteviä asukasosallisuuden edistämisen sisältöjä, menetelmiä ja toimintamalleja ja juurrutetaan ne osaksi alueellisia verkostoja ja eri organisaatioiden perustoimintoja.

5.Levitetään syntyneitä toimintamalleja alueellisesti.

Hankkeen kohderyhmät ovat asuinalueet asukkaineen, maahanmuuttajaperheet, itsenäisesti asuvat nuoret, asumiseensa erityistä tukea tarvitsevat, alueilla toimivat ja alueelle toimintapotentiaalia omaavat yhdistykset ja muut kansalaistoimintaryhmät jotka ovat valmiit ottamaan edellä esiteltyjen kansalaisryhmien osallisuuden osaksi toimintaajatustaan.