ViaDia Mikkeli ry

Sosiaalinen isännöinti

sos-is-logo4ViaDia Mikkeli tarjoaa sosiaalista isännöintiä. Sosiaalinen isännöinti tarkoittaa palvelua, joka on suunnattu eri syistä elämänhallinnan kanssa kamppaileville ihmisille. Se on asiakkaalle kotiin annettavaa tukipalvelua, jonka avulla pyritään selvittelemään ja ennaltaehkäisemään normaaliin vuokra-asumiseen liittyviä ongelmia. Kyse voi olla esimerkiksi hoitamattomien psykosomaattisten vaivojen tai päihteidenkäytön tuottamista arjen haasteista. Tyypillisesti näitä ovat mm. vuokrarästit, järjestyshäiriöasiat tai asunnon puutteelliseen hoitoon liittyvät ongelmat. Sosiaalinen isännöinti toteutuu aina sosiaalitoimen tai muun viranomaistahon havainnosta, jossa huomataan ettei asiakas selviydy tilanteesta tai ongelmasta ilman tukea. Sosiaalisen isännöinnin tavoitteena on auttaa asiakasta esim. pitämään asuntonsa häädön uhatessa.

Sosiaalinen isännöinti pyrkii tukemaan itsenäistä vuokra-asumista, sitä ei siis ole tarkoitettu tuetun asumispalvelun asiakkaille. Palvelu voi kuitenkin olla tukena, kun asiakas siirtyy tuetusta asumispalvelusta itsenäisen vuokra-asumisen piiriin.