ViaDia Mikkeli ry

Varikko-hanke 2015-2017

varikko-hanke-neulat

Kuva: Varikko-paikkakunnat Suomessa.

ViaDia Mikkeli ry käynnisti Varikko Etelä-Savo -hankkeen, joka on kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan malli (ESR) vuosille 2015-2017. Varikko Etelä-Savo ja Varikko Pohjois-Karjala käynnistyivät samanaikaisesti.

Yhteistyössä kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon sekä rikosseuraamuslaitoksen kanssa kehitetään uusia, syrjäytyneitä saavuttavia, omaehtoisia ja aktivoivia toimintamalleja ja asiakkaiden tarpeista lähteviä matalan kynnyksen palveluja. Etelä-Savosta hankkeessa ovat mukana Mikkeli ja Pieksämäki.

Varikoilla halutaan tukea erityisesti väestöryhmiä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista, ennen kuin työllistyminen avoimille työmarkkinoille on mahdollista. Näitä ryhmiä ovat mm. pitkäaikaistyöttömät- ja asunnottomat, rikoskierteissä olevat, maahanmuuttajat, romanit sekä perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat henkilöt.

Hankkeen tuloksena syntyvää Varikko – matalan kynnyksen päivä- ja työtoimintamallia sekä sosiaalista isännöintiä on tarkoitus jatkossa tuottaa palveluna, jota kunnat voivat ostaa ViaDia –yhdistyksiltä. Varikko-mallia voi soveltaa myös valtakunnallisesti.

mikkelin_kaupunki_aaltosilhuetti_tekstilogopieksamaki_logo_10cmvipuvoimaaeu-sosiaalirahasto