Monikulttuurinen työ


monikulttuurinen_bw

Monikulttuurinen työ


Monikulttuurista työtä tehdään eri paikkakunnilla kunkin alueen tarpeista käsin. Pääsääntöisesti työ on keskittynyt kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseen, käytännön suomen kielen taitojen vahvistamiseen ja sitä kautta maahanmuuttajien opiskelu – ja/tai työllistymismahdollisuuksien parantamiseen. Erityisesti panostamme maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumisen tukemiseen moniammatillisessa yhteistyössä kunkin paikkakunnan muiden maahanmuuttajatyötä tekevien viranomaisten, oppilaitosten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Monikulttuurisuustyön yhdyshenkilö
Paula Vilkama (poissa 30.8.2019 saakka)
paula.vilkama(at)viadia.fi

Paula Vilkaman poissaolon aikana voit olla yhteydessä Kirsti Kurkeen.
kirsti.kurki(at)viadia.fi