Monikulttuurinen työ


monikulttuurinen_bw

Monikulttuurinen työ


Monikulttuurista työtä tehdään eri paikkakunnilla kunkin alueen tarpeista käsin. Pääsääntöisesti työ on keskittynyt kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseen, käytännön suomen kielen taitojen vahvistamiseen ja sitä kautta maahanmuuttajien opiskelu – ja/tai työllistymismahdollisuuksien parantamiseen. Erityisesti panostamme maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumisen tukemiseen moniammatillisessa yhteistyössä kunkin paikkakunnan muiden maahanmuuttajatyötä tekevien viranomaisten, oppilaitosten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.