Päihdetyö


paihdetyoPäihdetyö


Vuonna 2019 kartoitetaan ViaDia-paikallisyhdistysten ja paikallisseurakuntien päihdetyöhän liittyviä tarpeita ja tarvittaessa tuetaan paikallista toimintaa päihdetyön koulutuksilla. ViaDia ry:n verkkosivuille kootaan päihdetyöhön liittyvää materiaalia internetlinkkien muodossa. Päihdetyötä vahvistetaan tietylle alueelle haettavalla päihdetyön projektilla, jonka hyvät käytännöt pyritään leivittämään koko ViaDia-kenttään.

PÄIHDEKÄYTÖN LINJAUS VIADIA-TYÖSSÄ

ViaDia ry paikallisyhdistyksineen palvelee työvälineenä Suomen Vapaakirkon seurakuntien diakoniatyössä. Kaikki toiminta kannustaa päihteettömyyteen ja perustuu siihen.

Yhteiskuntamme päihdemyönteisessä kulttuurissa ViaDia ry tarjoaa toimintaympäristön, jossa päihteidenkäyttöä ei ihannoida eikä kenenkään tarvitse selitellä päihteettömyyttään.

Päihderiippuvuudet vaikuttavat erittäin vahingollisesti yhteiskuntaamme aiheuttaessaan sosiaalisia ongelmia ja huono-osaisuutta. Riippuvuudet koskettavat suoraan tai välillisesti monia diakonisen työmme piirissä olevia lähimmäisiä.

Diakoniatyömme tukee riippuvuuksista irtaantumista ja muodostaa ympäristön, jossa kenenkään ei tarvitse altistua päihteille.

Päihdetyön yhdyshenkilö on Heli Karjunen.

heli.karjunen(at)viadia.fi