ViaDia Pirkanmaa ry

Kadulta Kotiin-hanke

(STEA 2018-2020) Tuettu Veikkauksen tuotoilla.

Etsitään Tampereelta hajasijoitettuja, edullisia asuntoja välivuokrattavaksi.
ViaDia tekee asunnon omistajan kanssa vuokrasopimuksen.
ViaDia tekee oman vuokrasopimuksen vuokralaisen kanssa.
Tarjoamme sosiaalista kuntoutusta ja mielenterveyden tukimuotoja elämänlaadun parantamiseksi.
Jokaiselle tehdään oma kuntoutussuunnitelma ja käydään keskusteluja säännöllisesti.

Hankkeen kohderyhmät:

  • Toistuvasti asunnottomana vankilasta vapautuvat henkilöt
  • Täysin kadulla asuvat asunnottomat henkilöt

Hankkeen tavoite:
Näistä kohderyhmistä kadulta kotiin-hanke pyrkii tavoittamaan ja asuttamaan 2018-2020 välisenä aikana 30-35 henkilöä joista n. 16 henkilöä onnistuu asumisessa ja saa pysyvän vuokrasopimuksen.

  1. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ja testata matalan kynnyksen uudenlaista, hajasijoitetun välivuokra-asuttamisen mallia, kadulla asuville pitkäaikaisasunnottomille Tampereella. Hankeessa etsitään erityisesti niitä henkilöitä, jotka eivät käytä viimesijaisiakaan sosiaalipalveluita.
  2. Välivuokra-asumisen toteuttaminen ja mallintaminen haasteelliselle kohderyhmälle osaksi asunnottomuustyötä. Mallin tulosten ja tuotosten levittäminen valtakunnallisten asunnottomuusverkostojen portaalin (asuntoensin.fi) verkkojulkaisuksi.
  3. Kohderyhmän henkilöt saavat mahdollisuuden ja valmiuksia itsenäiseen asumiseen ja arvokkaaseen loppuelämään.

Vaikutukset:
Oman asunnon saaminen nostaa ihmisen elämänarvoa. Asunnon ja tarvittavan tuen avulla, näillä ihmisillä on mahdollisuus olla osa yhteiskuntaa ja tuntea itsensä osallisiksi ja hyväksytyiksi. Myös mahdollisuudet työllistyä kasvavat ja tyytyväisyys paranee useilla elämän osa-alueilla. Pitkällä aikavälillä hanke vähentää asunnottomuuden aiheuttamia paineita ympäristölle ja myös vähentää yhteiskunnalle aiheutuvia kuluja.

Resurssit: Projektipäällikkö 40% työaika, psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaalinen ohjaaja.
Lisätietoja: pekka.matilainen@viadia.fi

Aiemmin päättynyt ARKI-hanke