ViaDia Pohjois-Savo ry

AVAIMET ELÄMÄÄN-HANKE

Aikataulu 1.6.2018-31.5.2020

Hankkeen kohderyhmää ovat Kuopion, Sukevan ja Naarajärven vankiloista Pohjois-Savoon vapautuvat vangit, erityisesti pitkäaikaisvangit ja uusintarikolliset sekä ne ensikertalaiset, joiden riski rikoksenuusintaan arvioidaan korkeaksi.

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa nivelvaiheen tuella edistetään vankien onnistunutta jatkopoluttamista siviiliin. Keskeistä on vangin päihteettömyyden tukeminen ja työmarkkinaedellytysten vahvistaminen auttamalla asumiseen liittyvissä asioissa ja vangille sopivan työtoimintapaikan löytymisessä sekä tukemalla sekä vankia että työtoimintapaikkaa.

Nivelvaihe alkaa vankeuden viimeisistä kuukausista ja loppuu kolme kuukautta tuomion päättymisen jälkeen. Vankia autetaan sekä asunnon että mielekkään työtoimintapaikan löytämisessä tukemalla työtoiminnan onnistumista.

Hankkeella on selkeä uutuusarvo, sillä koko nivelvaiheen kattavaa tukea ei ole tarjolla, vaan vangin tukipolku katkeaa siviiliin siirryttäessä. Katkos nostaa vangin riskiä pudota palveluverkon ulkopuolelle kriittisessä kohdassa. Riittävän pitkään jatkuvalla nivelvaiheen tuella edistetään vankien kiinnittymistä palveluverkkoon sekä autetaan heitä vakiinnuttamaan asemansa siviilissä. Näin pyritään katkaisemaan vankilakierre ja ehkäisemään uusintarikollisuutta.

Hanke toteutetaan kahdella painopistealueella
  • Vankilasta vapautuvan asiakkaan kanssa työskentely. Vankilasta vapautuneen vangin tukeminen ja ohjaaminen eri palveluiden piiriin sekä sitä kautta päihteettömän ja rikoksettoman elämän tukeminen.
    Lisäksi hankkeen tarkoituksena on tukea valvotun koevapauden päätyttyä jo olemassa olevia työtoimintapaikkoja sekä muita tukitoimijoita, esim. päihdepalvelut, sosiaalitoimi, asumisen palvelut yms. Heidän kanssaan yhteistyössä tavoitteena asiakkaan rikokseton elämä valvotun koevapauden jälkeen. Tarvittaessa hanketta toteutetaan jo asiakkaan vankeusaikana sekä valvotun koevapauden yhteydessä, mikäli vankilan henkilökunnan mielestä siihen on tarvetta.
  • Työtoimintapaikkojen ja muiden tukitoimijoiden valmentaminen rikostaustaisen asiakkaan kanssa työskentelyssä.
ViaDia omaa vahvan kokemuksen ja osaamisen rikostaustaisen asiakkaan kanssa työskentelystä ja sitä pääomaa haluamme jakaa valmentamalla yhteistyökumppaneita ja eri toimijoita.

 

Leif Hagert
Projektikoordinaattori, vankila- ja krminaalityön vastaava, päihdetyöntekijä
050 342 7902
leif.hagert(at)viadia.fi

Tino Grönfors
Hanketyöntekijä
044 736 3910
tino.gronfors(at)viadia.fi