ViaDia Savonlinna ry

ETSIVÄ-hanke 2018 – 2019

ETSIVÄ-hanke on kaksivuotinen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, jonka tavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeen toteuttajana toimii ViaDia Mikkeli ry.

Hankkeen kehittävät tavoitteet ovat:

ETSIVÄ-hankkeesa kehitetään ruoka-aputoiminnan yhteyteen osallistavia toimintamalleja, monitoimijaisia verkostoja ja yhteisöllisiä tiloja, jolla lisättään ihmisten osallisuutta elämässään, paikallisessa yhteisössä ja yhteiskunnassa.Hankealueet ovat Mikkeli ja Savonlinna sekä maaseutukunnat Hirvensalmi, Anttola, Ristiina, Kerimäki ja Punkaharju.

Hankeen tavoitteena on
1. Perustaa ruoka-aputyön pisteiden yhteyteen alueelliset, yhteisölliset tilat.

2. Kehittää yhteisötiloihin vaikeassa elämäntilanteessa ja työmarkkinatilanteesa olevia ihmisiä tunnistava ja ohjaava ETSIVÄ-toimintamalli.

3.Kehittää monialaiset ja moniammattilliset ETSIVÄ-verkostot/ verkostomainen rakenne toiminnan juurruttamiseksi Etelä-Savoon.