Vammaistyö


Vammaistyö


Vammaistyön kautta pyrimme tukemaan ja ideoimaan keinoja, joilla vammaisille luodaan mahdollisuuksia parempaan osallisuuteen yhteiskunnan ja seurakunnan tasavertaisina jäseninä.

Haluamme edistää seuraavia asioita:

1. Osallisuus
Haluamme järjestää erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille ja aikuisille tapahtumia ja toimintaa, joihin heidän on helppo osallistua ja joissa osallistujien erityistarpeet on otettu huomioon. Tulevaisuuden tavoitteenamme on miettiä mahdollisuuksia järjestää kansalais-/työväenopisto-tyyppistä toimintaa, joka ylläpitäisi jo koulussa opittuja taitoja ja vahvistaa tarpeellisia elämäntaitoja.
Toivomme, että jokaisella vammaisella on mahdollisuus osallistua Vapaakirkon toimintaan ilman esteitä, jolloin tämä lisäisi myös omaisten mahdollisuutta osallistua tapahtumiin.

2. Esteettömyys
Haluamme tiedottaa esteettömyydestä ja olla rohkaisemassa eri keinoista.
Esteettömyys on paljon muutakin kuin luiskat rappusissa – se on mm. huolehtimista mikrofonien kunnosta niin, etteivät ne vingu tai räpsyvien kattovalojen korjaamista.

3. Tieto
Pyrimme lisäämään tietoa vammaisuudesta yhteiskunnassa sekä vapaaseurakunnissa. Lisäksi tavoitteenamme on järjestää tapahtumia, joissa on erilaisia luentoja omaisille.
Tulevaisuuden tavoitteenamme on tarjota vammaisille henkilöille mahdollisuuksia lisätä ja vahvistaa tietämystään eri elämänhallinnan osa-alueilla. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa myös tuottaa materiaalia, jonka avulla toimintaa voisi levittää useammille paikkakunnille Suomessa.

4. Selkokieli
Haluamme lisätä ymmärrystä selkokielestä sekä puheissa että merkeissä kaikissa tapahtumissamme sekä tarjoamassamme toiminnassa (mm. onko puhe selkeää ja helposti ymmärrettävää, ovatko WC:t helposti löydettävissä ja merkit helposti ymmärrettävissä).

5. Kesäjuhlat
ViaDia ry on aktiivisesti mukana Suomen Vapaakirkon vuosittaisilla kesäjuhlilla, joissa pyritään vuosittain järjestämään vammaisten perheille oma tapaaminen, taukotila sekä selkokielinen jumalanpalvelus, joka samalla palvelisi myös vanhuksia ja maahanmuuttajia.

Vammaistyöalan yhdyshenkilö on Anne-Maria Koivistoinen ja hänen työparinaan toimii Pia Vilkman.

  • anne-maria.koivistoinen(at)viadia.fi puh. 044 302 0962
  • pia.vilkman(at)viadia.fi puh. 0440 499 999

ViaDia ry:n vammaistyöalan työryhmään kuuluvat lisäksi Jasmiina Aardema, Riitta-Liisa Kangasluoma, Jenna Seppälä ja Anni Harada.

Olemme luoneet sähköisen kyselylomakkeen liittyen vammaisten nuorten ja aikuisten osallistumisesta seurakunnan toimintaan. Kyselyyn voi vastata kohderyhmään kuuluva tai omainen/läheinen kohderyhmäläisen puolesta. Toivomme mahdollisimman monen vastauksia. Kiitos!

Kyselyyn pääset alla olevasta linkistä:
Kysely

Olet tervetullut seuraamaan meitä Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä

Ota rohkeasti yhteyttä meihin mikäli olet kiinnostunut olemaan mukana vammaistyön laajennetun työryhmän toiminnassa tai sinulla on kysyttävää/ ideoita toimintaan vammaistyo(at)viadia.fi