Vankila- ja kriminaalityö


Vankila- ja kriminaalityö


Reilun satavuotisen historian ajan useissa vapaaseurakunnissa vangit ja heidän omaiset ovat olleet monien sydämellä ja seurakunnat ovat tehneet vankiloissa paljon vapaaehtoisuuteen perustuvaa kristillistä vankilalähetystyötä.

kriminaalityo_pallokuva2017

Eri paikkakunnilla vankila- ja kriminaalityön laajuus on vaihdellut vuosikymmenien saatossa hyvin paljon. Tänään 2015 voimme ilolla todeta seurakuntien, Suomen Vapaakirkon diakoniatyön ja ViaDia-paikallisyhdistyksien tekevän hyvää ja monipuolista vankila- ja kriminaalityötä useilla eri paikkakunnilla. Iloitsemme myös vahvistuvista rakenteista ja uusista avauksista joiden kautta tavoitamme yhä useamman vangin ja heidän omaisen.

Perustehtävänämme koemme edelleen viedä toivon ja armon sanomaa myös sinne, missä sitä inhimillisesti katsottuna on vähän. Uskomme että jokainen ihminen on jumalankuva ja kristinuskon perussanoma armosta kuuluu niin vangille kuin vangin omaisille. Vapaakirkollinen diakoniatyö haluaa tukea kaikkia joilla on itsellä tai läheisellään menossa vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano.

Pekka Matilainen toimii Suomen Vapaakirkon vankilatyön yhdyshenkilönä. Pekka kokee vankilatyön sydämen asiakseen ja kutsuu sinua mukaan tutustumaan tähän Vapaakirkon perinteikkääseen työmuotoon. Järjestämme säännöllisesti koulutusta vapaaehtoistyöhön mukaan haluaville.

Lisätietoja sähköpostilla osoitteesta: pekka.matilainen(at)viadia.fi tai puhelimella numerosta 044 355 6125.
Työpari: Leif Hagert, leif.hagert(at)viadia.fi.

ViaDia ry ja ViaDia paikallisjärjestöt tuottavat Kristillistä vankikuntoutusta sosiaalipalveluna. Kuopion vankilassa Kristillistä kuntoutusosastoa (KriKu-osasto) järjestää ViaDia Pohjois-Savo ry.

Osastoilla käsitellään Hengellisten ohjelmien lisäksi toipumista, elämänhallintaa ja päihteisiin liittyviä asioita. Vastaava ohjaaja Kuopiossa Pauli Kärki.


Varhain vankeusaikana aloitettu tuki ja sitä seuraavan siviilijatkumon varmistaminen synnyttää polun rikoksettomaan elämään ja muuttaa rikollisen ajattelutavan. Alla materiaalia vangittujen lähimmäisten tukitoimiin ja kohtaamiseen:
Lataa opas vangin tukihenkilölle >>
Lataa päihdeohjelma 2015 >>
Lataa kuntouttavan päiväkeskuksen opas >>
Lataa vankila- ja kriminaalityön vapaaehtoistyön koulutus 2018 – 2019 esite >>
Lataa vankila- ja kriminaalityön vapaaehtoistyön koulutus 2018 – 2019 ilmoittautumislomake >>
Lataa Juvosen ja Tukiaisen opinnäytetyö: Rikostaustaisten henkilöiden kohtaamiskokemuksia viranomaistahojen kanssa >>
Lataa Koiviston, Piipon ja Riskun opinnäytetyö: Kuvaus rangaistusaikana aloitetusta tuetusta vapautumispolusta Kuopion alueella >>
POLKU-opas tilattavissa verkkokaupasta >>